Notícies


Guia de Recursos en Lectura Fàcil - Dincat

En aquest Enllaç, podeu consultar Guia de Recursos i Serveis per a Famílies de persones amb discapacitat intel·lectual elaborada pels professionals de Dincat. L’objectiu d’aquesta guia és orientar a les famílies de Catalunya que tenen un familiar amb did .DNI I PASSAPORT


Des de l'1 gener 2016 les famílies nombroses quedin exemptes del pagament de les taxes per a l'expedició del DNI i el passaport.


http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/tasas/dni
http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/tasas/pasaporte
CUIDA'M

La targeta sanitària "Cuida'm", només cal sol·licitar-la al metge de cap ​çalera i ell mateix la gestiona. s'eviten les esperes en els centres sanitaris per a les persones amb certificat de disminució.

http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/tsi-cuidam/