ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

                              
                                     

BÀSQUET

Aquest curs, per primera vegada, l’activitat de BÀSQUET ha sigut homologada per l’Ajuntament de Barcelona i les famílies podran demanar una subvenció. La homologació s’ha fet en col·laboració amb Mèsqesport.

Aquesta activitat esta subvencionada per infants i adolescents de 8 a 17 anys de forma general i fins als 19 anys presentant certificat de discapacitat.

Tenim 4 opcions per la pràctica del basquet:

No Federat

* 1 dia a la setmana dimarts o dijous 17 a 18,30h al Pavelló Trèvol 35,00€ mensuals
* 2 dies a la setmana dimarts i dijous 17 a 18,30h al Pavelló Trèvol 55,00€ mensuals

Federat

* 1 dia a la setmana dimarts o dijous 17 a 18,30h al Pavelló Trèvol 47,30€ mensuals
* 2 dies a la setmana dimarts i dijous 17 a 18,30h al Pavelló Trèvol 67,30€ mensuals

(dins el preu mensual està inclosa la fitxa federativa de la competició de bàsquet ACELL)
MÚSICA EN ANGLÈS

Us presentem una nova activitat pensada per els alumnes que vulguin aprendre anglès i gaudir de la música. El dia previst serà els dilluns de 16,45 a 18,15 h (aprox.) a l’escola REL i estimen un nombre de participants entre 5 i 8 persones. El preu mensual es de 35,00 euros.


Definició
El taller de música en anglès pretén apropar els alumnes a continguts bàsics de l’àrea de llengua estrangera (anglès) a través de la música. Per altra banda, es treballaran conceptes propis del llenguatge musical partint de les audicions de cançons i el cant . Al mateix temps s’introduiran aspectes relacionats amb la propiocepció i d’utilització de la veu com a eina d’expressió i autoconeixença.

Objectius
Àrea anglès:

      o Millorar el vocabulari bàsic en anglès
      o Apropar els alumnes a la lectura bàsica en anglès
      o Fer ús de fórmules comunicatives bàsiques en anglès
      o Reconèixer de paraules i frases a traves del “listening” de cançons en angles
      o Millorar la pronunciació a través del cant de cançons en anglès

Area musical:

      o Conèixer i reconèixer la veu com a eina d’expressió pròpia i única
      o Treballar el control postural
      o Conèixer “la maquinària” que es posa en funcionament amb el cant
                   * Productors de l’aire
                   * Conductes
                   * Ressonadors
                   * Projectors
       o Treballar la respiració per al cant i la relaxació
       o Treballar la vesant lúdica del cant i l’escolta


Organització Sessions
El taller es durà a terme en sessions d’ 1 hora i 30 minuts amb un descans de 5 minuts un cop per setmana. Aquesta temporalització es traduirà en dos blocs de treball ben definits:

* Bloc 1: primers 40 minuts. Es treballaran els conceptes lingüístics de l’anglès per àrees temàtiques.
* Bloc 2: s’aplicaran els conceptes treballats a través de cançons en anglès on hi apareguin de manera evident i on puguin ser reconeguts pels nois i noies.